آسم و محرک های محیطی آن

آسم یک بیماری التهابی ریه است. این فرآیند التهابی می تواند در تمام طول مسیر هوایی از بینی تا ریه رخ دهد.

آسم یک بیماری التهابی ریه است. این فرآیند التهابی می­تواند در تمام طول مسیر هوایی از بینی تا ریه رخ دهد. در حال حاضر آسم شایع­ترین بیماری مزمن در دوران کودکی است. شیوع آسم در 15 سال گذشته به تدریج افزایش یافته است.

آسم و محرک های محیطی آن

 


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 516


خروج