مجله علمی پژوهشی JAPH

زبان مجله: انگلیسی

لینک درگاه مجله: Journal of Air Pollution and Health


فصلنامه JAPH توسط مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر می شود.

لازم به ذکر است که این نشریه در زمینه های مرتبط با آلودگی هوا، سیستم های نوین کنترل، مطالعات اپیدمیولوژیک آلودگی هوا، مدلسازی و تجزیه و تحلیل، فناوری های نوین، تغییرات اقلیم، روش های آزمایشگاهی اندازه گیری آلاینده های هوا، مدیریت و سیاست های محیط زیستی و آلودگی صوتی مقالات محققین را منتشر میکند.