اهمیت آلودگی هوا:

امروزه آلودگی هوا یکی از مهمترین عوامل خطر سلامتی می‌باشد. مواجهه با آلودگی هوا سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و حتی مرگ می‌گردد. براساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا چهارمین عامل خطر مرگ در دنیا می‌باشد و از هر 10 مرگ یک مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است.

براساس گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC: International Agency for Research on Cancer) سازمان جهانی بهداشت در سال 2013، آلودگی هوا و ذرات معلق هوا به ‏عنوان ترکیبات سرطان‌زا برای انسان (گروه یک) طبقه ‏بندی شده است.

اهمیت کیفیت هوا به اندازه‌ای است که براساس شاخص‌هایی که برای اهداف توسعه پایدار (SDGs:Sustainable Development Goals) در نظر گرفته شده است، سه شاخص از آنها مرتبط با آلودگی هوا است که عبارتند از شاخص 3-9-1 (میزان مرگهای منتسب به آلودگی هوای آزاد و داخل) از آرمان 3، شاخص 11-6-2 (متوسط غلظت سالانه PM2.5 هوای شهرها) از آرمان 11 و شاخص 7-1-2 (بخشی از جمعیت که از سوختهای پاک استفاده می‌کنند) از آرمان 11.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرا روی مسئولین کشور مشکل آلودگی هوای کلانشهرها است. نتایج حاصل از گزارش بانک جهانی در سال 2016 بیانگر این است که، خسارات اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران حدود 30 میلیارد دلار برآورد گردیده که این میزان معادل 2/48 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.