رهنمودها و دستورالعمل های مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

در صورتی که وب سایت های دیگر مایلند این آموزش ها را بر روی وب سایت خود قرار دهند، میتوانند از لینک آن استفاده نمایند و دانلود مستند و قرار دادن آن بر روی وب سایت های دیگر بر خلاف مقررات می باشد.


شاخص کیفیت هوا (دانلود)

چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟ (دانلود)

استانداردهای ملی پیوست سلامت (دانلود)

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص پرتوهای فرابنفش (دانلود)

چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی محافظت نماییم؟ (دانلود)

راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان (دانلود)


در صورتی که وب سایت های دیگر مایلند این آموزش ها را بر روی وب سایت خود قرار دهند، میتوانند از لینک آن استفاده نمایند و دانلود مستند و قرار دادن آن بر روی وب سایت های دیگر بر خلاف مقررات می باشد.

لینک دانلود فایل رهنمودهای سایر حوزه های بهداشت محیط