کارگاه های آموزشی مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای رسالت خود در زمینه های مرتبط با اندازه گیری، مدل سازی، روش های کنترل، روش های برآورد مواجهه، روش های برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا و همچنین برنامه ریزی و سیاست گذاری برای گروه های هدف مختلف هر ساله کارگاه های آموزشی کوتاه مدت را برگزار می کند.

برای دیدن عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده اینجا را کلیک نمایید.