شبکه کشوری ارزیابی خطر

     شبکه ارزيابي خطر شيميايي سازمان جهاني بهداشت در سال 2014 ميلادي فعاليت خود را آغاز کرد و اولين اعضاي اين شبکه در ژانويه سال 2014 به اين شبکه ملحق شدند. اين شبکه به بررسي، ارزيابي و مديريت خطرات تهدیدکننده سلامت انسان ناشی از مواجهه با مواد شيميايي خطرناک از راه‌ها و مسیرهای مختلف مي پردازد. در اين شبکه علاوه بر اینکه فرصتي براي تبادل علمي و فني و همچنین تسهيل در ظرفیت‌سازی صورت می‌گیرد، ترويج بهترين راهکارها و هماهنگ‌سازی متدولوژي، کمک در شناسايي نيازهاي تحقيقاتي و ترویج استفاده از علم جديد در ارزيابي خطر، کمک در شناسايي خطرات نوظهور تهدیدکننده سلامت انسان و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد برنامه‌ها براي جلوگيري از دوباره‌کاری و غيره صورت می‌پذیرد. اولين همايش اين شبکه در ماه اکتبر سال 2014 با حضور 56 موسسه در فرانسه برگزار شد و از آن تاريخ به بعد موسسات ديگري از سراسر جهان به عضويت اين شبکه درآمدند.

     پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران، تنها عضو از کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنها عضو در میان کشورهای اسلامی منطقه می باشد که در ماه فوريه سال 2017 به عضويت این شبکه درآمد و در دومین همایش این شبکه در ژوئن سال 2017 در ایتالیا شرکت کرد.

      در این مسیر، پژوهشکده محیط زیست در نظر دارد تا با حضور جمعی از اساتید، متخصصان و صاحب نظران، زیرساخت های لازم برای تشکیل و راه اندازی شبکه کشوری ارزیابی خطر را فراهم آورد تا بتواند با برگزاری دوره های آموزشی و انجام و راه اندازی پروژه های مرتبط گامی مفید در این زمینه بردارد.