شبکه کشوری ارزیابی خطر

پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي تهران، تنها عضو از کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنها عضو در میان کشورهای اسلامی منطقه در شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت می باشد. این پژوهشکده در ماه فوريه سال 2017 میلادی به عضويت این شبکه درآمد و در دومین همایش این شبکه که در ژوئن این سال به میزبانی سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا در ایتالیا برگزار گردید، حضور داشت.

در راستای رسالت پژوهشکده و همچنین با توجه به اهداف شبکه، پژوهشکده محیط زیست در نظر دارد با حضور جمعی از اساتید، متخصصان و صاحب نظران، زیرساخت های لازم برای تشکیل و راه اندازی شبکه کشوری ارزیابی خطر را فراهم آورد تا بتواند با برگزاری دوره های آموزشی و انجام و راه اندازی پروژه های مرتبط گامی مفید در این زمینه بردارد.