مدیریت پسماندهای روستایی کاهش اثر انتشار گازهای محل دفن پسماند مدیریت پسماندهای روستایی
فرآیند تبدیل پسماند شهری به انرژی(جلد1) Municipal Solid Waste To Energy Converson Processes مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی
نرخ تولید، ترکیب و مدیریت پسماند شهری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه Municipal Solid Waste Generation, Composition and Management in the Developed and Developing Countries
نیزار و نقش آن در تصفیه ی فاضلاب
 
استحصال انرژی از پسماند waste To Energy