سخن رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

     تجربيات جهاني نشان داده است كه چنانچه بر پسماندها مديريت مناسب صورت نگرفته و اين مواد با شيوه هاي علمي و فني به مواد با مخاطرات كمتر تبديل نشوند و يا بطور اصولي و به روش مناسب دفع نگردند، منشاء مخاطرات بسيار زياد و تهديدات فراواني خواهند شد. اين توجهات مي بايست شامل انجام تمهيدات مديريتي نظير كاهش و به حداقل رساندن توليد پسماندها در مبداء، توليد كالاهائي با قابليت بازيافت بيشتر و سهل‌تر، تفكيك و جمع آوري صحيح، بازيابي و دفع اصولي آنها باشد.

     كاهش آلودگيها، بازيابي و استفاده مجدد از پسماندها، توليد محصولات سازگار با محيط زيست، افزايش راندمان مصرف مواد اوليه و كاهش پسماندها از زاويه كلان اقتصادي توجيه پذير و قابل بررسي است و معمولا باعث افزايش سود اقتصادي در سطح خانواده‌ها، واحدهاي صنعتي و لايه هاي متنوع اجتماعي مي گردد.

     مهمترين دستگاه‌هاي اجرائي اثرگذار بر وضعيت مديريت پسماندهاي پنج گانه كشور(عادي، پزشكي، صنعتي، كشاورزي و ويژه) بر اساس قانون مدیریت پسماند عبارتند از وزارت كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مي باشند.

     مرکز تحقیقات مواد زائد جامد می‌تواند با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با دستگاه‌های اجرایی اثرگذار سهمی مهم در بهبود و ارتقاء علمی سیستم مدیریت پسماند کشور و بالاخص در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی و مراکز وابسته ایفا نماید.

     دستاوردهای چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف تاریخ مدون بشر، نشانگر این واقعیت است که برنامه ریزی به عنوان مهمترین رکن رشد و توسعه سازمان های علمی و دانشگاهی پیوسته جایگاه ویژه ای داشته است.

     بدین منظور نیاز به مطالعاتی است دانش بنیان، نوگرا و گسترش دهنده مرزهای دانش که در عین حال از یکپارچگی لازم نیز بین بخش های مختلف برخوردار باشد. تکمیل حلقه دانشگاهی تحقیقات و تجارب موجود در بخش‌های دانشگاهی می‌تواند ما را در حصول به بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج پژوهش، با تاکید بر تامین و پاسخ دهی به نیازمندی های سازمان ها و نهاد های اجرایی حاکمیتی و مردم نهاد یاری نماید.

 

                                                                                                                                                                               دکتر امیر حسین محوی

                                                                                                                                     رئيس مرکز تحقيقات مواد زائد جامد