اهداف کلان مرکز تحقیقات کیفیت آب

-         ايجاد زيرساخت هاي لازم براي روابط ملي و بين المللي مركز

-         تدوین نظام ایجاد و تقویت ارتباط با سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

-         تعیین اولویت‌های پژوهشی مرکز بر اساس نتايج نیاز سنجی و مشارکت ذینفعان

-         توسعه همکاریها با سازمانها و نهادهای مرتبط (وزارت بهداشت، وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، سازمان محیط زیست و...)

-         تعيين زيرساخت هاي اجرايي اولويت هاي پژوهشي

-         تعيين ساز و كارهاي تشويق پژوهشگران برتر

-         ارتقاء همکاری با سایر مراکز نحقیقاتی مرتبط (انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران، معاونت پژوهش شرکت آب و فاضلاب، مرکز تحقیقات علوم دارویی و گروه زیست مواد دارویی دانشکده داروسازی و...)

-         تأسيس كنسرسيوم هاي تحقيقاتي ملي، منطقه اي و بين المللي در زمينه منابع آب و آلو دگي آنها

-         بررسی نیاز هاي آموزشی در سطح عمومی و تخصصی در زمینه آب و فاضلاب

-         ایجاد زيرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری جهت انجام برنامه های آموزشی مرکز

-         برنامه ريزي براي برگزاري دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف عمومی و تخصصی بر اساس برنامه های تدوين شده در مرکز

-         بستر سازي براي ارائه خدمات آموزشي، مشاوره‌اي و پژوهشي

-         برنامه ريزي براي تأمين منابع از طريق ارائه خدمات پژوهشي، اجرائي و تخصصي

-         برنامه ريزي جهت عملياتي كردن زيرساخت های پژوهشی تجارت محور در بخش آب و فاضلاب و توانمندی های مراکز اجرايي و علمي و صنایع

-         سياستگزاري در خصوص توسعه ثبت پتنت در مركز

-         افزايش كميت و كيفيت انتشارات مركز

-         ارتقاء ظرفيت هاي مركز در رابطه با زيرساخت هاي مورد نياز جهت برگزاري گردهمايي ها

-         توسعه همكاري هاي ملي و منطقه اي در برگزاري همايش ها