یکم اسفند ماه لغایت سوم اسفندماه

کارگاه آموزشی آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت

کارگاه آموزشی آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت در تاریخ یکم لغایت سوم اسفندماه در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

  پژوهشکده محیط زیست کارگاه آموزشی  آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت را در تاریخ 3-1 اسفند ماه برگزار می نماید.

     مشخصات کارگاه در جدول زیر بیان شده است.

عنوان:     آنالیزهای پیشرفته سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشت و سلامت                                                                                                    
گروه هدف:      دانشجویان رشته های مهندسی، دانشجویان رشته جغرافیا، اپیدمیولوژیست ها و....
تاریخ برگزاری:      1-3 اسفندماه 1395
مدرسان:      جناب آقای دکتر حنفی، جناب آقای مهندس چهارراهی
محل برگزاری:      سالن شورای پژوهشکده محیط زیست
مدت زمان کارگاه:      3 روز


تاریخ در خبر: چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٥ - تعداد بازدید: 605


خروج