جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦

تدوین برنامه عملیاتی یک ساله پژوهشکده محیط زیست (1396-1395)

تاریخ: چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦

برگزاری سخنرانی با موضوع" پدیده جزیره حرارتی در مناطق شهری استوائی (منطقه حرارتی کوالا لامپور)" توسط دکتر نسرین آقامحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالزی

تاریخ: سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦

21 تیر ماه زمان مصاحبه دكتري پژوهشي پژوهشکده محيط زيست

تاریخ: دوشنبه ١٢ تير ١٣٩٦

دکتر سیمین ناصری در دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب به عنوان چهره اثرگذار آب کشور انتخاب شدند.

تاریخ: يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥


<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>