برنامه عملیاتی یک ساله پژوهشکده محیط زیست منتشر شد.

تاریخ: سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦

گزارش عملکرد پژوهشکده محیط زیست ارائه گردید.

تاریخ: سه شنبه ٣ بهمن ١٣٩٦

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور مورخ 25 دی ماه برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

برای کمک به بهبود کیفیت هوا راه های ساده ای وجود دارد که افراد میتوانند در زندگی روزمره ان ها را به کار گیرند.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

کارگاه آشنایی با قابلیت های مجازی سازی دوره های آموزشی در پژوهشکده محیط زیست مورخ 23 دی ماه برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦


<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>