معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از پژوهشکده محیط زیست صبح روز دوشنبه 20 فروردین ماه از پژوهشکده محیط زیست بازدید کردند.

تاریخ: سه شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٧

گزاره برگ " نگاهی به اطلاعات مربوط به اثرات سلامتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران" منتشر گردید.

تاریخ: دوشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٧

کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٦

جلسه دفاعیه گزارش پیوست سلامت "طرح تبدیل گاز به پلی اولفین (شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس)" برگزار شد.

تاریخ: شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از +AirQ در چهارم بهمن ماه برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>