با انجام کارهایی ساده در منزل، محل کار وجاده میتوان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

آکریلامید یک ماده شیمیایی است. غذا و دود سیگار اصلی ترین مسیر مواجهه افراد با آکریلامید است.

تاریخ: چهارشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٧

استفاده از قلیان سبب خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده و سایر افرادی که در مواجهه با دود قلیان هستند به همراه دارد.

تاریخ: چهارشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

مرتبه علمی دکتر نوشین راستکاری عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست از دانشیار به استادی ارتقاء یافت.

تاریخ: شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

استایرن، مایعی است بی رنگ و قابل اشتعال که دارای بوی شیرین بوده و فراریت بالایی دارد و در ساخت لاستیک ها و پلاستیک مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخ: چهارشنبه ٣ مرداد ١٣٩٧


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>