افراد چگونه می توانند مواجهه خود را با ذرات معلق هوا کاهش دهند؟

تاریخ: سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦

جلسه نحوه توسعه فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦

جلسه هم اندیشی داوری گزارشات پیوست سلامت با همکاری مرکز سلامت و محیط کار در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦

دکتر محمدصادق حسنوند بعنوان پژوهشگر جوان در نهمین جشنواره بهداشت محیط ایران انتخاب گردید.

تاریخ: يکشنبه ١٢ آذر ١٣٩٦

کارگاه آموزشی آشنایی با ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست در تاریخ 8 آذر ماه 1396 برگزار شد.

تاریخ: شنبه ١١ آذر ١٣٩٦


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>