دکتر سیمین ناصری در دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب به عنوان چهره اثرگذار آب کشور انتخاب شدند.

تاریخ: يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥

قابل توجه متقاضيان چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي پيماني در كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهمن ماه سال 1395

تاریخ: دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥

نشريه علمی پژوهشی Journal of Environment health sciences and engineering در جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازي برگزیده شد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥

پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی تهران به عضويت شبکه ارزيابی خطر شيميايی سازمان جهانی بهداشت درآمد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥

کتابچه گزارش 4 ساله (1394-1391) عملکرد پژوهشکده محیط زیست تدوین شد.

تاریخ: يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥


<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>