تدوین برنامه عملیاتی یک ساله پژوهشکده محیط زیست (1396-1395)

تاریخ: چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦

برگزاری سخنرانی با موضوع" پدیده جزیره حرارتی در مناطق شهری استوائی (منطقه حرارتی کوالا لامپور)" توسط دکتر نسرین آقامحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالزی

تاریخ: سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦

دکتر سیمین ناصری در دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب به عنوان چهره اثرگذار آب کشور انتخاب شدند.

تاریخ: يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥

قابل توجه متقاضيان چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي پيماني در كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهمن ماه سال 1395

تاریخ: دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥

نشريه علمی پژوهشی Journal of Environment health sciences and engineering در جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازي برگزیده شد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥


<< صفحه قبلی1 2 3 صفحه بعدی >>