برگزاری هفتمین دفاعیه گزارشات پیوست سلامت

جلسه دفاعیه گزارش پیوست سلامت "مجتمع پتروشیمی دشتستان بوشهر" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرو قوانین ملی مصوب مرتبط با تهیه گزارشات پیوست برای طرح های کلان، هفتمین جلسه دفاعیه از این گزارشات در پژوهشکده محیط زیست برگزار گردید.

این جلسه با حضور نماینده کمیته داوران پژوهشکده محیط زیست، نمایندگان دفاتر مختلف وزارت بهداشت، مسئول دبیرخانه پیوست سلامت، کارفرمای طرح و مشاورین تهیه گزارش برگزار شد.

در این جلسه مشاورین تهیه کننده گزارش پیوست سلامت به همراه کارفرمای طرح به ارائه گزارش تهیه شده و مراحل آن پرداختند و در نهایت قسمتهای مختلف گزارش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پرسش ها و نکات لازم پرسیده و تذکر داده شد تا نسخه بازبینی و اصلاح شده گزارش طرح برای داوران ارسال و بازبینی گردد.تاریخ در خبر: يکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 22


خروج