فرمالدهید

مردم در محیط های کاری و در منازل خود با فرمالدهید مواجهه دارند.

مردم در محیط های کاری و در منازل خود با فرمالدهید مواجهه دارند. در حال حاضر مکانیسم هایی که طی آنها فرمالدهید منجر به سرطان می شودبه طور کامل مشخص نشده است. با این حال این ماده به طور مشخص منجر به صدمات ژنتیکی در سینوس های بینی حیوانات شده است.

فرمالدهید


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 76


خروج