راه حل های ساده برای کاهش مواجهه با ذرات معلق هوا

در حال حاضر روش های متعددی جهت کاهش انتشار ذرات معلق هوا از منابعی از قبیل وسایل نقلیه و کارخانه جات صنعتی به صورت دقیق و منظم در دنیا وجود دارد.

در حال حاضر روش های متعددی جهت کاهش انتشار ذرات معلق هوا از منابعی از قبیل وسایل نقلیه و کارخانه جات صنعتی به صورت دقیق و منظم در دنیا وجود دارد. احتراق بنزین و گازوئیل در موتور وسایل نقلیه، سهم عمده ای در انتشار ذرات معلق هوا مخصوصا در مناطق شهری دارد. با توجه به نزدیکی منبع انتشار (وسایل نقلیه) بیشترین مواجهه با ذرات معلق در هوای آزاد هنگام رانندگی در جاده ها اتفاق می افتد.

راه حل های ساده برای کاهش مواجهه با ذرات معلق هوا


تاریخ در خبر: شنبه ٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 53


خروج