برگزاری جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره آب سالم

جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره آب سالم سه شنبه 24 مهرماه برگزار میشود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره آب سالم،مورخ سه شنبه 24 مهر ماه سال 97 ساعت 7:30 تا 11:30 با سخنرانی اعضای هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونین و مدیرانی از شرکت آب و آبفا وزارت نیرو و مشاور عالی وزیر نیرو در کارگروه سلامت فرهنگستان علوم برگزار میگردد.


تاریخ در خبر: يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 367


خروج