دی اکسین

دی اکسین ها عمدتا محصولات جانبی فرآیندهای صنعتی هستند که می توانند منجر به دیابت نوع 2، ایسکمیک قلبی و حتی سرطان شوند.

دی اکسین ها عمدتا محصولات جانبی فرآیندهای صنعتی هستند که امروزه مردم اغلب از طریق مصرف مواد غذائی مخصوصا محصولات حیوانی آلوده به مواد شیمیایی با دی اکسین ها مواجهه دارند. این ماده به عنوان عامل سرطانزا شناخته شده است. علاوه بر این، مواجهه با دی اکسین ها با بیماری های متعددی از قبیل دیابت نوع 2، بیماری ایسکمیک قلبی و بیماریهای پوستی کلر آکنه مرتبط است.

دی اکسین


تاریخ در خبر: چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 78


خروج