الیاف قابل استنشاق پشم شیشه

الیاف پشم شیشه، الیافی بسیار کوچک به هم تنیده شده به شکل یک توده شبیه به پشم هستند و ممکن است سرطان زا باشند.

 الیاف پشم شیشه، الیافی بسیار کوچک به هم تنیده شده به شکل یک توده شبیه به پشم هستند و ممکن است سرطان زا باشند. همه انواع پشم شیشه سرطان زا نیستند، تنها چند نوع خاص آن که وارد ریه می شوند و در برابر تجزیه مقاوم هستند و به  مدت طولانی در آنجا باقی می مانند که در نهایت ممکن است سبب ایجاد سرطان ریه شوند.


الیاف قابل استنشاق پشم شیشه


تاریخ در خبر: شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 81


خروج