اوتیسم و عوامل محیطی

اوتیسم گروهی از اختلالات رشدی مغز است که تحت عنوان اختلالات اوتیسم شناخته و در اوایل زندگی آغاز میشود.

اوتیسم گروهی از اختلالات رشدی مغز است  که تحت عنوان اختلالات اوتیسم شناخته و در اوایل زندگی آغاز میشود و رفتارها و تعاملات فرد بادیگران و یادگیری راتحت تاثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر اوتیسم نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیر طبیعی مشخ میشود.

اوتیسم و عوامل محیطی


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٢٠ تير ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 87


خروج