برگزاری جلسه دفاع پایان نامه مهدیه نادرزاده، دانشجوی دکتری پژوهشی پژوهشکده محیط زیست

مهدیه نادرزاده، از پایان نامه خود با عنوان "سنتز و بهینه سازی مانع نانو کامپوزیت پلیمری شفاف در برنامه کاهش آلودگی صوتی شهری" دفاع کرد.

جلسه دفاع پایان نامه مهدیه نادرزاده، دانشجوی دکتری پژوهشی پژوهشکده محیط زیست، با عنوان "سنتز و بهینه سازی مانع نانو کامپوزیت پلیمری شفاف در برنامه کاهش آلودگی صوتی شهری" با حضور اساتید داور، راهنما و مشاور  در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت97 ساعت 9 در سالن شورای پژوهشی چژوهشکده محیط زیست برگزار گردید


تاریخ در خبر: يکشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 206


خروج