بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از پژوهشکده محیط زیست

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از پژوهشکده محیط زیست صبح روز دوشنبه 20 فروردین ماه از پژوهشکده محیط زیست بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه به همراه دکتر حسن پور، مدیر امور عمومی و دکتر امانلو، سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی صبح روز دوشنبه 20 فروردین از پژوهشکده محیط زیست بازدید کردند.

در ابتدای این جلسه، دکتر ندافی رییس پژوهشکده بعد از خوشامد گویی به میهمانان ، با اشاره به اهمیت محیط زیست و اثرات آن بر سلامت و اهداف تاسیس پژوهشکده، فعالیت پژوهشکده را برای نظام سلامت مهم ارزیابی نمودند و در ادامه گزارشی از عملکرد این پژوهشکده را در حوزه های پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت ارایه نموده و با بر شمردن پتانسیل های موجود پژوهشکده از جمله برخورداری از سرمایه های ارزشمند انسانی به بعضی چالش های مهم موجود اشاره نمودند .

سپس اعضای هیئت علمی  نقطه نظرات خود را در رابطه با فعالیت های پژوهشکده، مسائل مربوط به آموزش، پژوهش و فضای فیزیکی مجموعه مطرح کردند.

در ادامه این جلسه، دکتر صحرائیان بعد از تبریک سال نو، از فعالیت های موثر آموزشی و پژوهشی پژوهشکده با بودجه ی محدود قدردانی کرد و در ادامه افزود:" الگوی بیماری ها تغییر یافته است و بسیاری از بیماری های مزمن ناشی از عوامل خطر محیطی است و این تغییر الگوی بیماری ها کار پژوهشکده و اعضای آن را سخت تر و حساس تر کرده است و امروزه اگر بخواهیم چند پروژه بزرگ پژوهشی دارای اولویت برای دانشگاه تعریف کنیم دو یا سه اولویت مهم و اساسی در زمینه هایی قرار می گیرد که جزوه حیطه های مورد علاقه این پژوهشکده است ."

همچنین معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خواستار ارتباط بین بخشی اعضای هیئت علمی پژوهشکده با سایر بخش های دانشگاه از جمله بخش های بالینی شد.

در پایان دکتر صحرائیان در رابطه با رفع کمبودها و چالش های مطرح شده راه کارهایی ارائه کردند که در طول زمان با همکاری و تعامل موثر اعضای هیات علمی پژوهشکده و کمک دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

گالری تصاویر


تاریخ در خبر: سه شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٧ - تعداد بازدید: 206


خروج