برگزاری اولین جلسه دفاعیه گزارشات پیوست سلامت

جلسه دفاعیه گزارش پیوست سلامت "طرح تبدیل گاز به پلی اولفین (شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس)" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرو قوانین ملی مصوب مرتبط با تهیه گزارشات پیوست برای طرح های کلان، اولین جلسه دفاعیه از این گزارشات در پژوهشکده محیط زیست در روز چهارشنبه مورخ 10/11/1396 برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور نماینده کمیته داوران پژوهشکده محیط زیست، نمایندگان دفاتر مختلف وزارت بهداشت، مسئول دبیرخانه پیوست سلامت، نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کارفرمای طرح و مشاورین تهیه گزارش تشکیل شده بود مشاور تهیه کننده گزارش پیوست سلامت به همراه کارفرمای طرح به ارائه گزارش تهیه شده و مراحل آن پرداختند و در نهایت قسمتهای مختلف گزارش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گالری تصاویر


تاریخ در خبر: شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 341


خروج