راه حل های ساده برای کاهش مواجهه با ذرات معلق هوا

افراد چگونه می توانند مواجهه خود را با ذرات معلق هوا کاهش دهند؟

براساس مطالعات انجام شده، ذرات معلق هوا مهمترین عامل خطر محیطی در ایران و سایر کشورهای دنیا می باشد. این آلاینده هوا جزء ترکیبات سرطانزای قطعی برای انسان طبقه بندی شده است. به منظور آگاهی از روشهای کاهش مواجهه با ذرات معلق هوا به لینک زیر مراجعه نمایید.

روشهای کاهش مواجهه با ذرات معلق هوا


تاریخ در خبر: سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 301


خروج