برگزاری جلسه توسعه فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه پژوهشکده محیط زیست

جلسه نحوه توسعه فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، با توجه به چشم انداز پژوهشکده محیط زیست در زمینه ارتقای فعالیتهای ارتباط با صنعت و جامعه، این پژوهشکده جلسه ای با حضور ریاست پژوهشکده، رؤسای مراکز تحقیقاتی و گروه ها پژوهشی و همچنین اعضای هیات علمی پژوهشکده محیط زیست تحت عنوان " جلسه توسعه فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه " در روز چهارشنبه مورخ 22 آذر ماه 1396 در محل پژوهشکده محیط زیست برگزار گردید.


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 429


خروج