برگزاری جلسه هم اندیشی داوری گزارشات پیوست سلامت

جلسه هم اندیشی داوری گزارشات پیوست سلامت با همکاری مرکز سلامت و محیط کار در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، به منظور هماهنگی و وحدت رویه در داوری "گزارشات پیوست سلامت" جلسه هم اندیشی داوری با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و با حضور 15 متخصص بهداشت محیط، اپیدمیولوژی، فرآیندهای صنعتی، محیط زیست و انرژی هسته ای در روز چهارشنبه مورخ 22 آذر ماه 1396 در محل پژوهشکده محیط زیست برگزار گردید.در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1)      پیشینه پیوست سلامت و جایگاه آن در حوزه سلامت

2)      چارچوپ فرآیند بررسی گزارشات پیوست سلامت

3)      اصول کلی مورد انتظار در گزارشات پیوست سلامت


            فهرست افراد حاضر در جلسه "هم اندیشی داوری گزارشات پیوست سلامت" مورخ 1396/09/22 در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

دکتر کاظم ندافی

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

مهندس مهران خائفی

مرکز سلامت و محیط کار

3

دکتر مازیار مرادی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

4

دکتر علاءالدینی

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

دکتر محمدصادق حسنوند

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دکتر علی احمدی ارکمی

دانشگاه گیلان

7

دکتر رضا فولادی فر

دانشگاه علوم پزشکی قم

8

دکتر آیت احمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

دکتر منصور شمسی پور

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

10

دکتر کاوه کریمی

دانشگاه آزاد اسلامی

11

دکتر رضا سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

12

دکتر مهدی هادی

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

13

دکتر اکبر اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 457


خروج