گزارش سازمان جهانی بهداشت: پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از طریق کاهش عوامل خطر محیطی

حدود 23 درصد از کل موارد مرگ‌ در جهان از طریق محیط‌های زیست سالم‌تر قابل پیشگیری می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان جهانی بهداشت در سال 2017 گزارشی تحت عنوان " پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از طریق کاهش عوامل خطر محیطی" منتشر کرده است که توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران ترجمه شده است.

پیام‌های کلیدی:

·         23% از کل مرگ‌ها در جهان از طریق محیط‌های زیست سالم‌تر قابل پیشگیری می‌باشند.

·         حدود دو سوم از 6/12 میلیون مرگ منتسب به عوامل خطر محیطی در سال ناشی از بیماری‌های غیر واگیر است.

·         آلودگی هوای آزاد و داخل در سال 2012 به ترتیب علت 8/2 و 7/3 میلیون مورد مرگ ناشی از بیماری‌های غیر واگیر نظیر ایسکمیک قلبی (IHD)، سکته مغزی، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) و سرطان ریه بوده‌اند.

·         تقریباً یک سوم از بار بیماری‌های قلبی ـ عروقی در سرتاسر جهان منتسب به آلودگی هوای آزاد و داخل ( به ترتیب 13% و 17%)، دود دست دوم دخانیات (3%) و مواجهه با سرب (2%) می‌باشد.

·         در کل دنیا 29% مرگ‌های ناشی از بیماری انسدادی مزمن ریه منتسب به آلودگی هوای داخل، 8% منتسب به آلودگی هوای آزاد و11% منتسب به آلودگی هوا در محل های کار است.

·         شواهد روزافزونی نشان میدهد که مواجهه سال‌های اول زندگی با عوامل خطر محیطی نظیر موادشیمیایی و آلاینده‌های هوا ریسک ایجاد بیماری‌های غیرواگیر را در تمام عمر افزایش می‌دهد.

·         راهبردهایی جهت دسترسی به انرژی‌های پاک، حمل ونقل پاک و کارآمد، کنترل انتشار آلاینده‌ها از صنایع،  استفاده صحیح از مواد شیمیایی و محل کار ایمن می‌بایست به منظور پیشگیری از بیماری‌های قلبی ـ عروقی و تنفسی مزمن مورد توجه قرارگیرند.

·         کاهش آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل، تولید انرژی و صنایع؛ و مواجهه با پرتوهای یونساز و فرابنفش و مواد شیمیایی مانند حلال‌ها، آفت‌کش‌ها، آزبست و فرمالدهید می‌تواند از سرطان ریه و سایر سرطان‌ها جلوگیری کند. بویژه کارگران مشاغل خاص در معرض خطر هستند.

·         محیط‌های کار سالم‌تر و ایمن‌تر می‌تواند سالانه از حدود 1 میلیون مرگ ناشی از بیماری‌های غیر واگیر شامل بیماری انسدادی مزمن ریه، پنوموکونیوزیس، سرطان‌های ریه و حنجره و همچنین لوکمیا (سرطان خون) جلوگیری کند.

 

 دریافت فایل کامل گزارش


تاریخ در خبر: سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 440


خروج