برگزاری جلسه شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

برگزاری جلسه شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور با حضور اعضای محترم شورای راهبردی در روز دوشنبه مورخ 20 شهریور ماه 1396 در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
تاریخ در خبر: دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 141


خروج