سخنرانی " پدیده جزیره حرارتی"

برگزاری سخنرانی با موضوع" پدیده جزیره حرارتی در مناطق شهری استوائی (منطقه حرارتی کوالا لامپور)" توسط دکتر نسرین آقامحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالزی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، سخنرانی با عنوان" پدیده جزیره حرارتی در مناطق شهری استوائی (منطقه حرارتی کوالا لامپور)" توسط دکتر نسرین آقامحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالزی روز سه شنبه مورخ 96/05/31 در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.


تاریخ در خبر: سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 149


خروج