برنامه عملیاتی یک ساله پژوهشکده محیط زیست

تدوین برنامه عملیاتی یک ساله پژوهشکده محیط زیست (1396-1395)

برنامه عملیاتی، برنامه ای است که گام به گام فعالیت هایی را که برای تحقق هر هدف می بایست به انجام برسند به طور تفصیلی، دقیق و جزئی به تصویر می کشد و بیان می کند. این برنامه یک برنامه کوتاه مدت بوده که برای یکسال طراحی شده است.

برنامه عملیاتی یکساله پژوهشکده محیط زیست به منظور ارزیابی فعالیت های پژوهشکده از مردادماه 1395 لغایت مرداد ماه 1396 تدوین شده است.

لینک دریافت فایل برنامه عملیاتی پژوهشکده محیط زیست 

 


تاریخ در خبر: چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 294


خروج