تدوین کتابچه گزارش عملکرد 4 ساله پژوهشکده محیط زیست

کتابچه گزارش 4 ساله (1394-1391) عملکرد پژوهشکده محیط زیست تدوین شد.

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تولید، توسعه و ارتقای دانش و فناوری در عرصه محیط زیست و اثرات بهداشتی عوامل محیطی در کشور از سال 1389 با اجراي طرح هاي پژوهشي متعدد و با بهر ه گیری از اعضای هیئت علمی و کارشناسان توانمند تاسیس و در حال فعالیت است. لازم به ذکر است که این مجموعه به عنوان اولین پژوهشکده تخصصی بهداشت محیط و محیط زیست در نظام سلامت است.

برای مطالعه کتابچه اینجا را کلیک کنید.


تاریخ در خبر: يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - تعداد بازدید: 373


خروج