سی امین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ١٧ آبان ١٣٩٧

بیست و نهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ١٤ آبان ١٣٩٧

بیست و هشتمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

تاریخ: شنبه ٥ آبان ١٣٩٧

بیستم اکتبر، "روز جهانی آمار" و یکم آبان، "روز ملی آمار و برنامه ریزی" گرامی باد

تاریخ: يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧

پایگاه اطلاعاتی دوره های آموزشی "شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت"

تاریخ: دوشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٧


2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>