جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦

کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز

تاریخ: دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦

13/09/1396

هجدهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ١٣ آذر ١٣٩٦

10/09/1396

کارگاه آموزشی آشنایی با ارزیابی خطر سلامت ناشی از مواجهه با آلاینده های محیطی در تاریخ 8 آذر ماه 1396 برگزار شد.

تاریخ: شنبه ١٠ آذر ١٣٩٦

04/09/1396

هفدهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه در دانشکده بهداشت برگزار شد.

تاریخ: شنبه ٤ آذر ١٣٩٦


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>