هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦

هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦

گزارش یک نشست

در راستای شروع همکاری علمی بین گروه تغییر اقلیم و سلامت با دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و جلسه ۱۶ دیماه ۹۶ (خبر)، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶جلسه ای با حضور اعضای پژوهشکده محیط زیست، گروه تغییر اقلیم و سلامت و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کشور از دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

تاریخ: پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦

پنجمین جلسه گفت و شنود گروه تغیرات اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست با حضور دکتر زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم و جمعی از همکاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ­­­تهران و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 96/10/18 در محل پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦