نقل از تبیان

سموم و آفت‌کش‌ها از هر نوعی که برای حفاظت از میوه و سبزیجات به کار می رود برای سلامتی ما مضرند...

تاریخ: سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦

Pesticides are chemical compounds that are used to...

تاریخ: يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦