همکاری با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل دانشگاه

کلاس های آموزشی جهت آموزش و مشاوره دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧

برنامه عملیاتی سال 1398

جلسه بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سال آینده با حضور اکثریت اعضای گروه در تاریخ 14 آبان ماه برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧

کاربرد آنالیزها در تجزیه و تحلیل اطلاعات بهداشتی 3 – 1 مرداد 1397 دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ: يکشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٧

دکتر وطن دوست به عضویت کمیته کشوری حشره شناسی شهری، کنترل آفات بهداشتی و جانوران موذی منصوب شدند.

تاریخ: سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧

طرح "مناطق دارای خطر بالقوه آئدس آلبیپیکتوس ( Aedes albopictus ) در جنوب شرقی ایران به یافته های اخیر محققین مختلف دنیا به تفصیل اشاره کرده است.

تاریخ: دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧