کاربرد آنالیزها در تجزیه و تحلیل اطلاعات بهداشتی 3 – 1 مرداد 1397 دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ: يکشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٧

دکتر وطن دوست به عضویت کمیته کشوری حشره شناسی شهری، کنترل آفات بهداشتی و جانوران موذی منصوب شدند.

تاریخ: سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧

طرح "مناطق دارای خطر بالقوه آئدس آلبیپیکتوس ( Aedes albopictus ) در جنوب شرقی ایران به یافته های اخیر محققین مختلف دنیا به تفصیل اشاره کرده است.

تاریخ: دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧