دوره علمی- مهارتی "کسب مهارت درآمدزایی از صنعت گندزدایی آب و فاضلاب" با معرفی پروژه ای با بیش از 35000 فرصت کاری در پژوهشکده محیط زیست برگزار می گردد.

تاریخ: دوشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٧

نقشه فقر آبی ایران توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب ترسیم گردید.

تاریخ: دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦

سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦