جلسه سخنرانی بحث و گفت و گو درباره هوای سالم، سه شنبه 10 مهر برگزار میگردد.

تاریخ: شنبه ٧ مهر ١٣٩٧

با انجام کارهایی ساده در منزل، محل کار وجاده میتوان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

استفاده از قلیان سبب خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده و سایر افرادی که در مواجهه با دود قلیان هستند به همراه دارد.

تاریخ: چهارشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

مرتبه علمی دکتر نوشین راستکاری عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست از دانشیار به استادی ارتقاء یافت.

تاریخ: شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

آسم یک بیماری التهابی ریه است. این فرآیند التهابی می تواند در تمام طول مسیر هوایی از بینی تا ریه رخ دهد.

تاریخ: چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٧


2 3 صفحه بعدی >>