گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت در سال‌ 1397" ارائه گردید.

تاریخ: سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨

آقای دکتر محمدصادق حسنوند به عنوان رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا منصوب گردید.

تاریخ: شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨

افراد چگونه می توانند مواجهه خود را با ذرات معلق هوا کاهش دهند؟

تاریخ: چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

با انجام کارهایی ساده در منزل، محل کار وجاده میتوان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

نشست مشورتی در خصوص مشکل بو در جنوب شهر تهران، اطراف فرودگاه امام خمینی (ره)" برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ١ مرداد ١٣٩٨


2 3 4 5 صفحه بعدی >>