برگزاری وبینار

WHO CRAN برگزار می کند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند، شبکه ارزیابی خطر شیمیایی سازمان جهانی بهداشت (WHO CRAN) وبینارهای زیر را برگزار می نماید. 

Training Opportunities in Human Health Risk Assessment of Chemicals, Wednesday, 16 October 2019,  120 minutes

Basic Training in Health Risk Assessment, Wednesday, 27 November 2019, 120 minutes 

 لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

همچنین، علاقمندان می توانند با گروه پژوهشي روش شناسي مطالعات و تحليل داده ها تماس حاصل فرمايند. (88988157-021 / RMDA-IER@tums.ac.ir).

 

کلمات کلیدی