نشست مشورتی رئیس پژوهشکده محیط زیست با معاونان بهداشت و فرهنگی دانشگاه

جلسه مشترک رئیس پژوهشکده محیط زیست با معاونان فرهنگی و بهداشت دانشگاه در خصوص مسائل محیط زیستی تهران در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، این جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص برخی مشکلات بهداشتی استان تهران از قبیل آلودگی هوا و آبیاری مزارع با فاضلاب خام و اقداماتی که از سوی دانشگاه در این خصوص باید انجام شود تشکیل شد.

 

این جلسه در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه در روز یکشنبه 26 آبان ماه 1398با حضور دکتر رستمیان (معاون فرهنگی دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه در امور اجتماعی)، دکتر دلاوری (معاون بهداشت دانشگاه)، دکتر ندافی (رئیس پژوهشکده محیط زیست)، دکتر اکبری ساری ( رئیس دانشکده بهداشت، دکتر دهقانی (مدیر گروه بهداشت محیط)، دکتر حسنوند (رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا)، دکتر چنگانی و دکتر عباسی برگزار شد.

لینک متن کامل خبر

 

کلمات کلیدی