دکتر امیرحسین محوی در همایش نکوداشت مقام استاد منتخب جهاد دانشگاهی انتخاب شد.

دکترامیرحسین محوی در هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد منتخب جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، دکترامیرحسین محوی در هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد منتخب جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد.

پیام دکتر محمدهادی دهقانی مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است:

انتخاب جنابعالی در هفدهمین همایش نکوداشت مقام استاد منتخب جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران (سال 98) را از طرف خود و کلیه همکاران محترم گروه تبریک عرض می نمایم. بدیهی است نائل آمدن به چنین دستاورد ارزشمندی که مایه ا فتخار جامعه بهداشت محیط کشور بویژه گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط می باشددر سایه تلاش، سخت کوشی و نیز احساس مسئولیت و تعهد به انجام خدمات آموزشی و پژوهشی به ویژه حفظ ارزش ها و آرمان های اخلاق حرفه ای میسر خواهد گردید. از درگاه ایزد متعال برای آن استاد گرانقدر افق و چشم اندازی پرفروغ توام با سلامتی و سربلندی را مسئلت می نمایم.


کلمات کلیدی