جلسه گفت و شنود کمیته ارزیابی خطر پژوهشکده

اولین جلسه گفت و شنود برگزار شد.

اولین جلسه گفت و شنود کمیته ارزیابی خطر پژوهشکده محیط زیست در روز سه شنبه 21 خرداد ماه، با حضور جمعی از اعضای این کمیته برگزار گردید. در این جلسه تبادل نظر در خصوص تعیین موضوعات و اولویت بندی آن ها صورت گرفت.

کلمات کلیدی