برگزاری دفاعیه گزارشات پیوست سلامت

جلسه دفاعیه "گزارش پیوست سلامت تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران (فیروز بهرام)" برگزار شد.

گالری تصاویر

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرو قوانین ملی مصوب مرتبط با تهیه گزارشات پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه، جلسه دفاعیه "گزارش پیوست سلامت تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران (فیروز بهرام)" مورخ 10 خرداد سال 98 در سالن اجتماعات پژوهشکده محیط زیست برگزار شد.

این جلسه با حضور نمایندگانی از کمیته داوران پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفاتر مختلف وزارت بهداشت، کارشناسان دبیرخانه پیوست سلامت، کارفرمای طرح و مشاورین تهیه گزارش برگزار شد.

در این جلسه مشاورین تهیه کننده گزارش پیوست سلامت به همراه کارفرمای طرح به ارائه گزارش تهیه شده و مراحل آن پرداختند و در نهایت قسمتهای مختلف گزارش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید.

 

کلمات کلیدی