انتصاب اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست

طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعضای شورای پژوهشی این پژوهشکده تا پایان سال 1399 طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صحرائیان (معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه) منصوب شدند.

متن حكم به شرح ذيل است:

 

جناب آقای دکتر مصداقی نیا
جناب آقای دکتر ندافی
سرکار خانم دکتر ناصری
جناب آقای دکتر محوی
جناب آقای دکتر شاه طاهری
جناب آقای دکتر اخوان
جناب آقای دکتر نبی زاده
جناب آقای دکتر حسنوند
جناب آقای دکتر یغمائیان
جناب آقای دکتر دهقانی
جناب آقای دکتر علیمحمدی
جناب آقای دکتر یونسیان
جناب آقای دکتر وطن دوست
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلام علیکم
احتراما بدین وسیله جنابعالی مطابق با دستور العمل تشکیل مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده دانشگاه و به پیشنهاد ریاست محترم پژوهشکده محیط زیست از تاریخ انقضای ابلاغ قبلی تا پایان سال 1399 به عنوان عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست منصوب می گردید تا بر اساس وظایف مندرج در متن اساسنامه پژوهشکده و در جهت خط مشی پژوهشی آن فعالیت نمایید.

کلمات کلیدی