ارائه گزارش نهایی طرح "کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت"

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت در سال‌ 1397" ارائه گردید.

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت در سال‌ 1397" توسط دکتر محمدصادق حسنوند (مجری طرح) در روز شنبه 25 آبان ماه 1398 ساعت 13 الی 14 در سالن شورای پژوهشکده  محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.